Няма съмнение, че операта „Вълшебната флейта” на божествения земен Моцарт е философска алегория, чиято символика поставя вечните въпроси за Любовта, Познанието и Смъртта!

Образец за „чуваем текст” и „скрит подтекст” ни дава операта „Вълшебната флейта”. Увертюрата на операта започва с три  отчетливи ритмизирани акорда. Те са нейна рамка, но се появяват и в самата опера - преди изпитанието на героите в Храма на Мъдростта, като самия Моцарт ги обявява в партитурата като der dreimalige Akkord (трикратният акорд). Всъщност тези акорди са единствената тематична връзка между операта и увертюрата ù. Така, появили се в самото начало, акордите звучат могъщо и откриват един безкраен космос, изпълнен със симетрия и ред. И надали тази съвършена хармония се отнася само за екзотичната приказка на либретиста на операта Е. Шиканедер, която Моцарт превръща в музика. Тя “подрежда” и  духовния свят на самия композитор.

Трите стабилно звучащи акорда се издигат като истински древногръцки колони, свързвани с най-впечатляващите архитектурни стилове – дорийски, йонийски, коринтски. Със своята изчистена и строга простота дорийската колона е сякаш символ на равновесие и сила, постигано с усилена работа. Изящните и хармонични пропорции на йонийския капител свързваме с разума и мъдростта, с които се преодолява всяко предизвикателство. Богато украсената със стилизирани флорални мотиви коринтска колона  символизира красотата като задължителен елемент на всяка човешка креативност.

Символиката на числото 3 се открива и в други централни епизоди от операта. Например, главният герой Тамино трябва да премине през Три изпитания с покрита глава и завързани очи. Тези изпитания са изпълнени със символиката на духовното израстване и прозрение, настъпващо след мрака и невежеството и по един художествен метафоричен начин проследяват пътя на търсещия човек. „Първият урок” поставя първата задача пред Тамино. На въпроса „Какво търсиш?” той отговаря – Приятелство и Любов. “Вторият урок” е свързан с постигането на благотворния Покой и Търпение. “Третият  урок” възпитава в Постоянство и Твърдост чрез изпитанията на Огъня и Водата. Изключително символична е и церемонията на Посвещаването на Тамино, чиято цел (според текстовете в операта) е той „в Светилището на Светлините големи да прогледне”. Защото „вече владее Добродетелта, Мълчанието и Благодетелта”. Така търсещият Светлината на Слънцето Тамино е приет като жрец в кръглия храм на Мъдростта във финала на „Вълшебната флейта”.

300x250 banner-MOG