Книга за слушане

Приказка за Вълшебната флейта
Глава I

Аудио драматизация в изпълнение на:

Мариус Донкин
Бойка Велкова
Марин Янев
Илиана Коджабашева
Кирил Бояджиев
Валентин Ганев
Ина Кънчева 
Стефан Къшев
Силвия Лулчева
Параскева Джукелова
Радена Вълканова
Тодор Близнаков
Весо Цанев
Тодор Димитров 
Музикални извадки

1. Увертюра
 
 
2. Aрия на Папагено (Петър Димов)
 
 
3. Aрия на Тамино (Кирил Шарбанов)
 
 
4. Дует на Памина и Папагено (Ралица Ралинова и Петър Димов)
 
 
5. Дует на Памина и Папагено (Емилия Кирчева и Петър Димов)
 
 
6. Aрия на Зарастро (Христо Стойнов)
 
 
7. Aрия на Царицата на нощта (Пламена Гиргинова)
 
 
8. Aрия на Памина (Ралица Ралинова)
 
 
9. Дует на Папагена и Папагено (Ралица Ралинова и Петър Димов)
 

300x250 banner-MOG